Rzeszów

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie została uruchomiona bramka SMS przeznaczona do przyjmowania zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących.

SMS?owa usługa jest udostępniana niepełnosprawnym słuchowo za pośrednictwem stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób niesłyszących w województwie podkarpackim. Na podstawie dobrowolnych oświadczeń osób niesłyszących zbieranych przez organizacje i przekazywanych do CPR w Rzeszowie zainteresowani zostaną wpisani do specjalnej bazy danych. Operator numeru alarmowego przyjmie zgłoszenie wysłane wiadomością SMS, uzupełni je o informacje znajdujące się we wspomnianej bazie danych i przekaże do służb ratowniczych.

Zgłoszenia alarmowe kierowane drogą SMS-ową do CPR powinny dotyczyć wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Osoby niesłyszące, które chciałyby skorzystać z usługi bramki SMS uruchomionej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie proszone są o kontakt z lokalną organizacją na rzecz osób głuchych i niedosłyszących.