Rzeszów

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Apelacyjną w Rzeszowie zlikwidowali kolejny nielegalny kanał dystrybucji narkotyków. Zatrzymano sześć osób, które zajmowały się między innymi handlem narkotykami. Osoby te utożsamiane są ze środowiskiem pseudokibiców jednego z rzeszowskich klubów piłkarskich.

Od kilku miesięcy policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Apelacyjną w Rzeszowie rozpracowywali grupę przestępczą, która wprowadzała na terenie Rzeszowa znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany i amfetaminy. Narkotyki rozprowadzane były głównie wśród pseudokibiców rzeszowskich klubów.

Na początku września funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania, efektem których było zatrzymanie trzech osób oraz zabezpieczenie łącznie 11 kg narkotyków w postaci marihuany o wartości około 330 000 złotych, które nie trafiły do sprzedaży detalicznej.

Materiał dowodowy zebrany przez Prokuraturę i Policję dał podstawy do kolejnej realizacji, której efektem było zatrzymanie trzech osób bezpośrednio powiązanych z narkotykowym biznesem i środowiskiem rzeszowskich pseudokibiców.

Zatrzymanym osobom Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie przedstawiła zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych w znacznych ilościach.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie na wniosek prokuratury zastosował wobec czterech zatrzymanych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Wobec dwóch osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju.

Zatrzymanym członkom grupy za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.