Rzeszów

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska określiła działania w związku z incydentem do jakiego doszło z udziałem niedźwiedzia w gminie Olszanica. Spotkanie w tej sprawie odbyło się dziś w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie służb i straży, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przedstawiciele bieszczadzkich samorządów, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, GOPR.

Wojewoda podkarpacki podczas porannego spotkania podjęła decyzję o powołaniu grupy tropiącej, na czele której stanął Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie. Zadaniem grupy jest monitorowanie terenu, zlokalizowanie osobnika i podejmowanie działań stosownie do sytuacji. Grupa jest w trakcie prowadzenia działań w terenie.

Jednocześnie wojewoda zwróciła się do przedstawicieli samorządów z powiatu leskiego, bieszczadzkiego i przemyskiego o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjno-ostrzegawczej skierowanej do mieszkańców i turystów.