Rzeszów

Ambasador Wielkiej Brytanii w RP Robin Barnett złożył kurtuazyjną wizytę wojewodzie podkarpackiemu Małgorzacie Chomycz-Śmigielskiej.

Podczas spotkania, które odbyło się wczoraj (7 października) w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozmawiano m.in. o specyfice regionu i ważnych dla rozwoju województwa inwestycjach.

Robin Barnett objął stanowisko ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce w 2011 r. Jest to jego trzecia placówka w Polsce, gdzie pracował zarówno w czasach stanu wojennego, jak i wejścia do NATO. Jego przyjazd w roli ambasadora-elekta przypadł na czas rozpoczęcia pierwszej w historii prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.