Rzeszów

4 wnioski złożone przez organy prowadzące szkoły zostały rekomendowane przez wojewodę podkarpackiego do otrzymania wsparcia finansowego w ramach rządowego programu ?Radosna szkoła?.

Łączna kwota wsparcia dla 4 placówek to prawie 124 tys. zł. O środki na utworzenie placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych wnioskują organy prowadzące Szkołę Podstawową nr 2 z Przedszkolem w Niechobrzu (plac zabaw), Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła w Łękach Dukielskich (plac zabaw), Szkołę Podstawową w Nowym Siole (zakup pomocy dydaktycznych) i Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 w Rzeszowie (zakup pomocy dydaktycznych).

?Radosna Szkoła? to rządowy program wsparcia dla jednostek prowadzących szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. Ma on pomóc tworzyć odpowiednie warunki aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów.