Rzeszów

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat spółki 4You Airlines, która planowała rozpoczęcie regularnych pasażerskich operacji lotniczych z Rzeszowa do 8 lotnisk w Europie i Izraelu, Zarząd Spółki Port Lotniczy ?Rzeszów-Jasionka? Sp. z o.o. oświadcza, co następuje:

Władze rzeszowskiego lotniska odstąpiły od umowy z firmą 4You Airlines ze względu na brak możliwości wypełnienia zobowiązań ze strony linii lotniczej, m.in. z uwagi na fakt, iż firma 4You Airlines nie pozyskała w stosownym czasie niezbędnych dokumentów, certyfikatów oraz koncesji uprawniających do wykonywania założonych kontraktem połączeń lotniczych. Zarząd rzeszowskiego Portu negatywnie ocenia również politykę marketingową i wizerunkową firmy 4You Airlines, jak też sposób komunikacji z Pasażerami oraz mediami reprezentującymi opinię publiczną. Zdaniem władz Portu Lotniczego ?Rzeszów-Jasionka? brak właściwej i przejrzystej komunikacji z Klientami, do których adresowana była oferta przelotów z Rzeszowa, to działanie niedopuszczalne i dyskwalifikujące 4You Airlines w obliczu uwarunkowań rynkowych.

Zarząd rzeszowskiego lotniska wyraża szczere ubolewanie względem wszelkich niedogodności oraz negatywnego oddziaływania wywołanego próbą podjęcia współpracy z nowym ?przewoźnikiem lotniczym?, jakim tytułowała się firma 4You Airlines. Nadmienić też należy, iż Port Lotniczy ?Rzeszów-Jasionka? jest lotniskiem pożytku publicznego i w obecnej sytuacji rynkowej, a także zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami na rynku lotniczym, zawieranie osobnych porozumień z przewoźnikami lotniczymi nie było dotąd praktykowane przez Spółkę zarządzającą Portem. Zawarcie takiej umowy z 4You Airlines było w swej istocie zabezpieczeniem interesów lotniska, z uwagi na podjęcie współpracy z tworzoną dopiero ?linią lotniczą?. Niestety, fakty są takie, że urzeczywistnienie tejże współpracy okazało się niemożliwe, nad czym niezmiernie bolejemy.

Port Lotniczy ?Rzeszów-Jasionka? ze swej strony dołożył wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób promować i informować o zamiarach 4You Airlines co do lotów z Rzeszowa, pomimo braku realnego wpływu na politykę oraz działania firmy, która ? jak się okazało ? nie ma możliwości wywiązania się ze zobowiązań zapisanych w umowie, a ponadto nie reagowała na liczne monity i zapytania, zarówno ze strony Pasażerów, jak też samego lotniska. Jesteśmy, podobnie jak wielu Klientów i entuzjastów lotnictwa, zawiedzeni i bardzo rozczarowani, bowiem jednym z najważniejszych zadań Spółki Lotniskowej jest pozyskiwanie nowych połączeń lotniczych i budowanie pozytywnych relacji z Pasażerami. Niestety, pomimo najlepszych intencji oraz chęci nawiązania trwałej współpracy z firmą 4You Airlines, nie udało się uzyskać pożądanego rezultatu, za co szczerze przepraszamy wszystkich, którzy odczuli jakiekolwiek niedogodności w związku z zaistniałą sytuacją.

 

Zarząd Spółki

Port Lotniczy ?Rzeszów-Jasionka? Sp. z o.o.