Jasło

W powiecie jasielskim rozpoczęły się ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem ?Bieszczady 2014?.

23 września w Trzcinicy koło Jasła, w ramach kompleksowego ćwiczenia, przeprowadzone zostało IV Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, któremu przewodniczyła wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Ćwiczenia wojewódzkie organizowane są każdego roku. Celem ćwiczenia pk. ?Bieszczady 2014? jest integracja istniejących systemów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji działań służb, inspekcji i straży, pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz operatorów obiektów infrastruktury krytycznej.

Równolegle odbywa się narada dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wszystkich urzędów wojewódzkich organizowana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia pk. ?Bieszczady 2014? zakończą się 26 września.