Rzeszów

8 września rozpoczynają się zapisy do V edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Bezpłatne zajęcia dla uczniów klas 5 i 6 prowadzi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Patronat honorowy sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który promuje przedsiębiorczość i zachęca młodych ludzi do zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi. Zajęcia prowadzone są w WSIiZ i 6 uczelniach. Semestr obejmuje 6 dwugodzinnych spotkań odbywających się w czwartki, od 2 października do 4 grudnia.

Harmonogram dostępny jest tutaj.

- Nabór będzie prowadzony do 17 września. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl, gdzie można znaleźć inne szczegółowe informacje dotyczące EU  (np. harmonogram i miejsce spotkań -  informuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ

EUD działa od 2008 roku. Z programu skorzystało ponad 6800 uczennic i uczniów z całej Polski. W najnowszej edycji rozdanych zostanie ponad 800 indeksów! W poprzednich IV edycjach zorganizowanych przez dydaktyków i praktyków WSIiZ oraz kadrę zewnętrzną uczestniczyło ponad 400 uczniów z Podkarpacia, którzy podkreślają  dużą wartość zajęć.

- Chciałabym, żeby te zajęcia były przez wszystkie lata, w których będę chodziła do szkoły i żeby były organizowane co tydzień. Podoba mi się bardzo. Po wykładach mamy zajęcia grupowe. To jest bardzo fajne i rozwija kreatywność ? mówi Kornelia Kulczyńska, uczestniczka EUD.

- Znaczenie wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie zwiększa się. Dysponowanie nią urasta do rangi podstawowej kompetencji, dlatego konieczna jest edukacja od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych. Wraz z naszymi partnerami, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, działamy w tym zakresie już od 6 lat! ? informuje Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych ? organizującej projekt.

Spotkania EUD mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Dzielą się na część teoretyczną, czyli wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich, oraz część praktyczną ? warsztaty, podczas których każdy z uczestników ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora lub inwestora giełdowego.

- W V edycji EUD na małych studentów czekają m.in. zajęcia: Młody ekonomista, Marketing ? relacje z klientami, Pokonać konkurentów, Zarządzanie czasem, Walutowa Wieża Babel  Praktyk. Dowiedzą się m.in., czym jest marketing, do czego potrzebni są ekonomiści, a także czy dla Polski korzystne będzie przystąpienie do strefy euro ? zachęca Urszula Pasieczna.

Semestr kończy się testem i wręczeniem wartościowych nagród najlepszym studentom. W poprzednich edycjach laureaci wygrali wysokiej klasy sprzęt elektroniczny, m.in. tablety.

EUD ma także ofertę skierowaną do rodziców, którzy równie wysoko oceniają poprzednie edycje. Jest to cykl zajęć poświęconych zagadnieniom związanym z wychowaniem dzieci i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji  społecznych - Moje dziecko ma 11 lat i jest zafascynowane tematami. Rodzic jedenastolatka ciągle słyszy pytania: ?jak to się robi, czemu to się robi, z czego to pochodzi??. Tutaj jest fachowa wiedza podana w sposób profesjonalny. Tematy są bardzo dobrze dobrane i zajęcia są prowadzone, jak na profesjonalnych szkoleniach ? mówi Jadwiga Mastej, mama jednego z uczestników.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, który jest partnerem strategicznym.