Rzeszów

Decyzją ministra finansów budżet wojewody podkarpackiego zostanie zwiększony o kwotę 203 tys. zł z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków celowych do 20 tys. zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy.  

Środki na wypłatę zasiłków zostaną przekazane do 7 gmin.

Pomoc otrzyma 37 rodzin, w tym:

  • UM Rzeszów dla 1 rodziny na kwotę 4.000 zł
  • UG Chmielnik dla 1 rodziny na kwotę 20.000 zł
  • UG Czarna (powiat łańcucki) dla 6 rodzin na kwotę 47.700 zł
  • UG Krasne dla 12 rodzin na kwotę 50.000 zł
  • UM Łańcut dla 2 rodzin na kwotę 8.000 zł
  • UG Łańcut dla 12 rodzin na kwotę 53.000 zł
  • UMiG Tyczyn dla 3 rodzin na kwotę 20.300 zł.