Rzeszów

W sobotę w Rzeszowie odbędzie się XXV Nocny Bieg Solidarności. Trasy biegów przewidzianych podczas imprezy przebiegać będą ulicami miasta. W związku z tym część z nich będzie czasowo całkowicie lub częściowo zamknięta dla ruchu kołowego.

Podczas imprezy rozegrane zostaną trzy biegi. O godz. 16.45 nastąpi start biegu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Jego zakończenie planowane jest na godz. 17.15. O godz. 17.45 wystartują zawodnicy do biegu młodzieżowego (zakończenie biegu godz. 18.15). Bieg główny rozpocznie się o godz. 20.00.

Strat do dwóch pierwszych biegów nastąpi na Rynku. Ich trasa, o długości 2000 metrów, przebiegać będzie ulicami Mickiewicza, Kreczmera, Naruszewicza, Szopena. Z ulicy Szopena zawodnicy skręca w ulicę Lubomirskich, a następnie ulicami 3-go Maja i Kościuszki dotrą do Rynku, gdzie będzie meta wyścigu. Podczas biegów, na czas przemieszczania się zawodników, zamykane będą odcinki ulic Mickiewicza, Kreczmera, Naruszewicza do skrzyżowania z Szopena. Ulica Szopena zamknięta będzie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Naruszewicza i Lubomirskich. Po przebiegnięciu zawodników ruch będzie przywracany.

Bieg główny również rozpocznie się na Rynku. Zawodnicy przebiegną pętlę (5000 metrów) wytyczoną ulicami Mickiewicza, Kreczmera, Naruszewicza, gdzie przed mostem skręca na bulwary. Zawodnicy obiegną Park Kultury i Wypoczynku na bulwarach, a następnie pobiegną ulicami Bulwarową, Lenartowicza, Kilara, Szopena, Lubomirskich, 3-go Maja, Kościuszki do mety na Rynku. Zakończenie biegu przewidziane jest na godz. 21.15.

Podczas tego biegu zamknięte będą ulice Mickiewicza, Kreczmera, Naruszewicza, Bulwarowa (od Szkoły Podstawowej nr 17 do skrzyżowania z Lenartowicza) Lenartowicza, fragment ulicy Kilara i starej nitki Szopena do skrzyżowania z ul. Lubomirskich. Również w tym przypadku poszczególne odcinki będą zamykane na czas przemieszczania się uczestników biegu. Po przebiegnięciu zawodników ruch będzie stopniowo przywracany.

Funkcjonariusze apelują do kierujących o skorzystanie z objazdów przez centrum miasta oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach, gdzie przebiegać będą trasy biegów.