Jasło

W sierpniu 2014r. w podkarpackiej miejscowości Bieździadka (k. Jasła) zakończyły się prace związane z budową elektrowni słonecznej sprzężonej z siecią. Instalacja, której wykonawcą jest firma ROTERO z Sanoka została zamontowana na dachu nowopowstającego przedszkola.

Podkarpacka firma ROTERO, zajmująca się projektowaniem i kompleksową instalacją pełnowymiarowych instalacji fotowoltaicznych, w dniu 22.08.14r. zakończyła prace związane z montażem elektrowni słonecznej. Instalacja została wykonana w miejscowości Bieździadka, gm. Kołaczyce koło Jasła w woj. podkarpackim. Budynek będzie docelowo funkcjonował jako przedszkole. Prace instalacyjne i montażowe zostały zakończone 22 sierpnia 2014r.

Elektrownia słoneczna dysponuje mocą 7kW (7000W) i pozwala na częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz odsprzedaż jej nadwyżek lokalnemu operatorowi (PGE). Moduły zostały zamontowane w całości na dachu budynku.

W skład elektrowni wchodzą:

  • 28szt. modułów słonecznych IBC Solar PolySol 250VM

  • 1szt. falownik SMA SunnyTripower 7000 TL

  • 7kpl. konstrukcji dachowej OBERHAUSER

  • 1kpl. zabezpieczenie przepięciowe marki HENSEL + HAGER

Instalacja w Bieździadce to system sprzężony z siecią, a więc może z powodzeniem zasilać wszystkie odbiorniki energii wykorzystywane (w dzień) przez przedszkole, jak np. oświetlenie, sprzęt kuchenny, częściowe ogrzewanie wody, RTV.

ROTERO ma już na swoim koncie wiele zrealizowanych instalacji kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferując swoje usługi firma ROTERO podkreśla znaczenie ekonomiczne wykonywanych realizacji, kładąc jednocześnie nacisk na ich równie ważny aspekt ekologiczny.

?Elektrownia będzie pełnić dodatkowo rolę edukacyjną dla uczęszczających do przedszkola dzieci. Mamy nadzieję, że ich uwagę przyciągać będą zainstalowane na dachu budynku moduły, a dzięki temu już od najmłodszych lat będzie kształtować się ich świadomość na temat możliwości czerpania prądu z promieniowania słonecznego oraz innych korzyści jakie daje wykorzystanie energii odnawialnej.? ? mówi Andrzej Kwiatkowski, właściciel firmy ROTERO.

Elektrownia fotowoltaiczna może być z powodzeniem eksploatowana na potrzeby własne, jak również nadwyżki wytworzonej energii mogą być odsprzedane lokalnemu operatorowi energetycznemu. Od 2014 roku istnieje możliwość uzyskania nawet 40% dotacji do zakupu montażu elektrowni fotowoltaicznej dzięki programowi NFOŚiGW "PROSUMENT".