Rzeszów

Na wniosek wojewody podkarpackiego samorząd województwa podkarpackiego otrzyma 6 mln zł na usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz na tzw. ?wodach pozostałych?, powstałych w wyniku gwałtownych opadów deszczu w maju tego roku.

Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska wystąpiła do ministra administracji i cyfryzacji z winsokiem o uruchomienie środków. Decyzją ministra finansów zostały wprowadzone zmiany w budżecie państwa na 2014 r. Środki powinny być wykorzystane do końca br.