Rzeszów

19 sierpnia uruchomiono środki pieniężne na wypłatę przedmiotowych zasiłków dla kolejnych 4 gmin, które poniosły straty w wyniku nawałnicy. Prawie 400 tys. zł trafi do 84 rodzin. W wyniku ubiegłotygodniowej nawałnicy straty w budynkach mieszkalnych ponieśli mieszkańcy z terenu 8 gmin Podkarpacia.

14 sierpnia br. samorządy gminne przesłały do wojewody podkarpackiego wstępne szacunki dotyczące potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy. 18 sierpnia br. wpływały sukcesywnie skorygowane, w wyniku dokładnego rozeznania w terenie przez komisje gminne, dane wraz z dokumentami konkretnych poszkodowanych rodzin.

Z przedstawionych informacji wynika, że poszkodowanych zostało ok. 181 rodzin, a potrzeby w zakresie wsparcia w formie zasiłków celowych do 6.000 zł wynoszą ponad 830 tys. zł. (wg stanu na dzień 19 sierpnia br. godz. 9.00).

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej PUW na bieżąco analizowali dokumenty z gmin. W wyniku przeprowadzonej analizy 18 sierpnia br. (do godz. 15.00) uruchomiono środki pieniężne na wypłatę przedmiotowych zasiłków dla 4  gmin w łącznej kwocie 436.377 zł dla 97 rodzin, z tego:

  • Boguchwała dla 2 rodzin na kwotę 12.000 zł
  • Chmielnik dla 3 rodzin na kwotę 16.000 zł
  • Czarna pow. łańcucki dla 33 rodzin na kwotę 133.077 zł
  • Krasne dla 59 rodzin na kwotę 275.300 zł

19 sierpnia uruchomiono środki pieniężne na wypłatę przedmiotowych zasiłków dla kolejnych 4 gmin w łącznej kwocie 398.200 zł dla 84 rodzin, z tego:

  • Rzeszów dla 5 rodzin na kwotę 24.500 zł
  • Miasto Łańcut dla 7 rodzin na kwotę 27.500 zł
  • Gmina Łańcut dla 64 rodzin na kwotę 311.200 zł
  • Tyczyn dla 8 rodzin na kwotę 35.000 zł

Na chwilę obecną wszystkie środki na wypłatę zasiłków celowych (łącznie 834.577 zł) w wysokości do 6.000 zł zostały przekazane do gmin w celu wypłaty poszkodowanym 181 rodzinom.

Po wypłacie zasiłków do 6.000 zł uruchomiona zostanie, w miarę występujących potrzeb, procedura wnioskowania o wyższą formę wsparcia finansowego, tj. zasiłki do i powyżej 20.000 zł.