Rzeszów

Około 10 procent więcej kandydatów złożyło podania o przyjęcie na studia II stopnia w WSPiA podczas zakończonej pierwszej tury rekrutacji. W poniedziałek 11 sierpnia z kolei uczelnia rozpoczęła II turę przyjęć na studia, która potrwa do 28 września 2014 r. WSPiA w tym roku czeka na kandydatów chcących studiować Administrację (I i II stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień) i po raz pierwszy Prawo I stopień oraz jednolite studia magisterskie.

Wzrost zainteresowania studiami II stopnia w WSPiA pokazuje, że oferowane przez Uczelnię kierunki studiów i specjalności cieszą się zainteresowaniem tegorocznych kandydatów. Większa ilość podań na studia II stopnia to potwierdzenie wyników Raportu ?Niepubliczne Uczelnie Akademickie 2014? miesięcznika Perspektywy. W zestawieniu WSPiA zajęła drugie miejsce pod względem liczby studentów przyjętych na niestacjonarne studia II stopnia w 2013 r. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji uplasowała się również na wysokiej trzeciej pozycji pod względem ogólnej liczby studentów przyjętych na pierwszy roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014. Jeśli chodzi o ogólną liczbę studentów na studiach niestacjonarnych w ubiegłym roku akademickim, WSPiA zajęła czwartą pozycję w Polsce. Świadczy to o niesłabnącym zainteresowaniu kandydatów na studia atrakcyjną ofertą Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

II tura rekrutacji

Tradycyjnie jak co roku, 11 sierpnia 2014 r. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji uruchomiła II turę rekrutacji na studia. Jest to propozycja dla osób, które z różnych powodów nie wybrały jeszcze uczelni, w której chcą kontynuować naukę. II tura rekrutacji w WSPiA potrwa do 28 września 2014 r. 
Tegoroczna rekrutacja w WSPiA to wiele nowości. Na maturzystów czekają nowe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności. Kandydaci mogą wybrać jeden z trzech kierunków: Administrację (I i II stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień) oraz Prawo (I stopień oraz jednolite studia magisterskie).

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego (I i II stopnia)

Kolejną nowością w tym roku są studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 5 specjalności m.in. służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, komercyjne służby porządkowe, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe. Uczelnia prowadzi również studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Tu jako nowość uruchomiona zostanie specjalność kryminalistyka i kryminologia. Oprócz tego studenci mogą wybrać także trzy inne specjalności: przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie kryzysowe.

Kolegium Administracji i Biznesu (I i II stopnia) ? Nowy Wymiar Administracji

Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Nowoczesny program studiów dostosowany jest do potrzeb rynku pracy. W tym roku WSPiA wprowadza trzy nowe specjalności: e?administracja, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie w biznesie.
Oprócz tego kandydaci mają do wyboru jedną z piętnastu specjalności m.in. administrację celną i skarbową, administrację publiczną, administrację wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, administrowanie w służbie zdrowia, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, studia europejskie, proces inwestycyjny czy też zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kolegium Prawa (I stopnia oraz jednolite magisterskie)

W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji proponuje kandydatom na studia kilka nowości. Przede wszystkim studia I stopnia na kierunku prawo. Tu kandydaci mają do wyboru, jedną z 5 specjalności: prawnik korporacyjny, prawo w biznesie, prawnik w systemie bezpieczeństwa, referent prawny w administracji publicznej oraz prawnik w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Oprócz studiów pierwszego stopnia, WSPiA jako jedyna uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu zaprasza również na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. Studenci tego kierunku są kompleksowo przygotowywani do podjęcia aplikacji w zakresie zawodów prawniczych.

Specjalistyczne Kwalifikacje

To dodatkowe zajęcia umożliwiające zdobycie praktycznych umiejętności potwierdzonych certyfikatem. Studenci mają do wyboru m.in. kurs pierwszej pomocy, pracy biurowej, biznesu, technik detektywistycznych oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Dodatkowo studenci mogą zapisać się na studium projektów unijnych, kryminalistyki oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i warsztaty strzeleckie.
Studenci WSPiA otrzymują Bon Edukacji Dodatkowej (BED), który umożliwia bezpłatne uczestnictwo w wyżej wymienionych zajęciach.

Specjalistyczne laboratoria

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oferuje swoim studentom zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach. Uczelnia zakupiła jedyną na Podkarpaciu uczelnianą strzelnicę elektroniczną. Strzelnica wyposażona jest w repliki broni Glock 17 i Beretta. Studenci korzystają ze strzelnicy podczas zajęć z zasad bezpiecznego użycia broni. Studenci WSPiA mają również zajęć w nowoczesnym uczelnianym laboratorium kryminalistycznym. Ćwiczenia odbywają się pod okiem najwyższej klasy fachowców. Do dyspozycji studentów są najnowocześniejsze urządzenia badawcze m.in. Wariograf, Videospektrokomaparator (urządzenie do badania autentyczności dokumentów), specjalistyczne mikroskopy oraz walizki śledcze ogólnooględzinowe. Jest to taki sam sprzęt jak ten, na którym pracują np. policyjni eksperci kryminalistyki.

System kształcenia praktycznego

Uczelni od wielu lat prowadzi i rozwija nowatorski w skali kraju system praktyk zawodowych dla studentów kierunków: ?administracja?, ?bezpieczeństwo wewnętrzne? oraz ?prawo?. System kształcenia praktycznego w WSPiA oparte jest na pięciu ścieżkach: pierwsza to praktyki zawodowe i konwersatoria, druga ? elementy praktyczne zajęć dydaktycznych, trzecia ? praktyki dyplomowe i seminaria dyplomowe, czwarta- staże zawodowe oraz piąta ? alternatywne formy kształcenia. Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej. Oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Studiuj w WSPiA za darmo

Uczelnia otrzymuje dotację na: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. W 2014 roku WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę ponad 8 mln zł. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA. Najwyższe stypendium socjalne wynosi obecnie 560 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów 610 zł. Dzięki temu znaczna część studentów może studiować w Wyższej Szkole Prawa i Administracji za darmo.

Żadnych dodatkowych opłat

Podstawową zasadą w Wyższej Szkole Prawa i Administracji jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taka zasada stosowana jest od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Uczelnia nie podwyższa opłaty za studia w ciągu roku, a w czasie całych studiów opłata za studia może wzrastać nie więcej niż o wskaźnik inflacji.