Rzeszów

Od czwartku do soboty w Rzeszowie oraz na drogach lokalnych powiatu ścigać się będą kierowcy uczestniczący w 23 Rajdzie Rzeszowskim. Z uwagi na wyłączenia z ruchu części dróg lokalnych oraz ulic w Rzeszowie, apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności.

W dniach od 7 do 9 sierpnia (od czwartku do soboty) w Rzeszowie i okolicach odbędzie się 23 Rajd Rzeszowski. W Niechobrzu w rejonie Krzyża Milenijnego wyznaczony został odcinek testowy rajdu. W związku z tym, w czwartek (7 sierpnia) w godzinach od 10.00 ? 17.00 nastąpią tam utrudnienia w ruchu na drogach gminnych, które częściowo będą zamknięte.

Dzień później (piątek, 8 sierpnia) podobne utrudnienia wystąpią w okolicach Lubeni, gdzie pomiędzy godziną 11.00 a 18.30 rozegrane zostaną dwa odcinki specjalne przebiegające drogami gminnymi pomiędzy Lecką, Lubenią i Straszydlem.

Również w piątek odcinek specjalny został wytyczony na ulicach Rzeszowa. W związku z tym, od godziny 15.00 do 21.30 zamknięta dla ruchu zostanie ulica Krakowska na odcinku od skrzyżowania z Aleją Wyzwolenia do skrzyżowania z Aleją Witosa. Zamknięte będą również odcinek ul. Kotuli do skrzyżowania z ulicą Ustrzycką oraz ul. Ofiar Katynia do skrzyżowania z ul. Mikołajczyka.
 
Parking techniczny rajdu usytuowany zostanie przy ul. Poznańskiej w rejonie Politechniki Rzeszowskiej, gdzie podczas wyjazdu kierowców na trasę mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Dla kierujących jadących w kierunku Przemyśla lub Barwinka zaleca się objazdy przez Aleję Wyzwolenia, Okulickiego lub wjazd na S-19 w Świlczy.


Objazdy dla jadących w kierunku Krakowa - ulicami Okulickiego i Wyzwolenia oraz ul. Żołnierzy I-szej Armii Wojska Polskiego i trasą S-19.