Rzeszów

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła akty powołania konsultantom wojewódzkim. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie nominacje odebrało 22 specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Funkcję konsulatów wojewódzkich będą pełnić od 1 sierpnia br. przez 5 lat.

Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości i dostępności świadczeń, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia. Przygotowują również informację na temat zasobów i potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Opiniują wnioski o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. Na wniosek wojewody wydają opinię o spełnieniu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Nowymi konsultantami zostali:

 • Dr n. med. Mariusz Partyka ? endokrynologia
 • Dr n. med. Janusz Rolski ? onkologia kliniczna
 • Lek. med. Joanna Bierawska ? medycyna ratunkowa
 • Dr hab. n. med. Artur Mazur prof. UR ? endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Dr n. med. Mariusz Dąbrowski ? diabetologia
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski ? gastroenterologia

Z rąk wojewody akty powołania na kolejną kadencję otrzymali:

 • Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski ? chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Dr n. med. Wojciech Kądziołka ? chirurgia klatki piersiowej
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek ? rehabilitacja medyczna
 • Dr n. med. Jan Gawełko ? radioterapia onkologiczna
 • Lek. med. Janusz Kaliszczak ? epidemiologia
 • Lek. med. Bogusława Wędrychowicz ? audiologia i foniatria
 • Lek. med. Stanisława Wątróbska ? neurologia dziecięca
 • Dr n. med. Andrzej Wadowski ? reumatologia
 • Lek. dent. Lucyna Sroga-Szajer ? ortodoncja
 • Dr n. med. Jerzy Sieklucki ? choroby zakaźne
 • Dr n. o kult. fiz. Teresa Pop ? fizjoterapia
 • Dr n. med. Krzysztof Golec ? mikrobiologia lekarska
 • Lek. med. Anna Gotkowska ? transfuzjologia kliniczna
 • Dr n. med. Ryszard Olesiejuk ? chorób płuc
 • Dr n. med. Małgorzata Paluszkiewicz ? protetyka stomatologiczna
 • Dr n. med. Wojciech Chmiest ? anestezjologia i intensywna terapia