Rzeszów

Promesy na prawie 30 mln zł otrzymały gminy i powiaty z województwa podkarpackiego na zabezpieczenie osuwisk w bieżącym roku. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa trafią do 15 samorządów na dofinansowanie 16 zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Dofinansowanie otrzymają:

  • powiaty: strzyżowski, sanocki, rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, jasielski
  • gminy: Wojaszówka, Zagórz, Tarnowiec, Haczów, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Miasto Krosno, Miasto Przeworsk, Miasto Tarnobrzeg,
  • oraz samorząd województwa podkarpackiego.

Środki pomocowe zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji i prace związane z zabezpieczeniem osuwisk.

W latach 2011-2013 na zabezpieczenie osuwisk podkarpackie samorządy otrzymały z budżetu państwa 53,4 mln zł.