Rzeszów

23 lipca 2014 r. odbędzie się odsłonięcie rzeźby, autorstwa Krzysztofa Brzuzana, przedstawiającej rzeszowskiego urwisa z procą. Figura ta stanie na skwerze przy siedzibie firmy Elektomontaż Rzeszów SA. W uroczystości, na którą organizator serdecznie zaprasza mieszkańców Rzeszowa, weźmie udział Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Rzeźba przedstawia dwunastoletniego rzeszowskiego chłopca z lat 60-tych ubiegłego wieku z procą, która była istotnym atrybutem nastolatka tamtego okresu. Chłopcy często wykorzystywali ją do  strzelania do lamp ulicznych.

Skwer, na którym stanie rzeźba  to połączenie niedawnej historii i  nowoczesności reprezentowanej przez latarnię, której egzemplarz oświetla min. podobny skwer w Amsterdamie.

Rzeźba została zaprojektowana i wykonana przez znanego rzeszowskiego rzeźbiarza Krzysztofa Brzuzana  absolwenta  wydziału rzeźby krakowskiej ASP.

Fundatorem rzeźby jest  Elektromontaż Rzeszów S.A., producent oświetlenia elektrycznego od czterdziestu lat.