Rzeszów

Nabór na kierunek lekarski planowany jest w 2015 r. ? poinformował rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego na konferencji prasowej, w której uczestniczyła wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Prace nad uruchomieniem kierunku lekarskiego w Rzeszowie trwają od lat 70-tych. Z inicjatywy prof. Lesława Grzegorczyka utworzono Zespół Nauczania Klinicznego pod patronatem Akademii Medycznej w Krakowie, a później Stacjonarne Studia Lekarskie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Szopena w Rzeszowie.

W 2000 r. uruchomiono studia na kierunku fizjoterapia. W 2004 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim został utworzony Wydział Nauk o Zdrowiu, który został przekształcony w Wydział Medyczny. W 2012 r. została podpisana deklaracja współpracy dotycząca utworzenia kierunku lekarskiego przez władze województwa, miasta oraz uczelni. Jednym z sygnatariuszy była wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

10 lipca br. minister nauki i szkolnictwa wyższego wydał decyzję nadającą Wydziałowi Medycznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim. ?Ta decyzja pozwala na podjęcie kolejnych prac nad tworzeniem kierunku? ? powiedział rektor Aleksander Bobko, dodając, że uczelnia zwróci się do ministra zdrowia o przyznanie limitu miejsc. Uczenia ma zamiar wystąpić o 60 miejsc dla studentów studiów stacjonarnych. Będzie ich kształcić 40 osobowa kadra naukowa zarówno z regionu, jak również spoza Podkarpacia.

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska powiedziała podczas konferencji, że to przełomowy moment dla uczelni: ?Cieszę się, że decyzja dla uczelni w sprawie uruchomienia kierunku lekarskiego jest pozytywna. Tym bardziej, że nie tylko nasz region zabiegał o utworzenie tego kierunku kształcenia(?). Jestem dumna z tego, że Podkarpacie dysponuje potencjałem osób, które wykonały tytaniczną pracę. Myślę, że 2014 r. jest rokiem przełomowym dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. To nowe otwarcie dla uczelni, dla Podkarpacia?.
Rektor UR poinformował, że nabór na pierwszy rok studiów mógłby się rozpocząć w październiku 2015 r. Przed uczelnią jeszcze wiele prac związanych z kompletowaniem kadry, odpowiednim przygotowaniem zaplecza dydaktycznego i kwestiami finansowania kształcenia studentów na nowym kierunku.