Rzeszów

Rzeszowianie opowiedzieli się za możliwością poruszania się rowerami na miejskich deptakach (ul. 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzka). Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety.

Za utrzymaniem zakazu poruszania się rowerami po deptakach wypowiedziało się 991 osób, natomiast za dopuszczeniem ruchu rowerowego z ograniczeniem prędkości do 10 km/h było 3816 osób. 19 głosów oddano niewaznych. W ankiecie wzięło udział 4826 osób.

W związku z powyższym, w ciągu najbliższych dni, prezydent podpisze zarządzenie dopuszczające ruch rowerowy na deptakach. Pojawią się również znaki informujące o dopuszczalnej prędkości poruszania się rowerami po ul.  3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej.