Rzeszów

Wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik gościła Ambasadora Norwegii w Polsce Karstena Klepsvika. Spotkanie odbyło się 26 czerwca w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Podczas kurtuazyjnej wizyty rozmawiano o możliwościach inwestycyjnych w regionie, projektach współfinansowanych z funduszy norweskich. Poruszono także temat edukacji, a w szczególności kwestie związane z kierunkami studiów najczęściej wybieranymi na podkarpackich uczelniach.

Ambasadorowi towarzyszyła małżonka Heidi Klepsvik. W spotkaniu uczestniczył także Jerzy Wilk, dyrektor Biura Wojewody