Rzeszów

?Działalność kontrolna Europejskiego Trybunału Obrachunkowego? to temat seminarium naukowego współorganizowanego przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Gościem dyskusji będzie Augustyn Kubik, jedyny polski członek ETO. Seminarium odbędzie się w najbliższy wtorek 27 maja 2014 r. o godzinie 10:00 w rzeszowskim kampusie WSPiA.

Europejski Trybunał Obrachunkowy przedkłada Parlamentowi i Radzie UE oświadczenia o wiarygodności dokumentów księgowych, a także zgodność z prawem i prawidłowość wszelakich transakcji. Ma również moc kontroli poszczególnych zrzeszonych członków. W pracach ETO uczestniczy 28 Członków powoływanych na okres 6 lat przez Radę UE.

Podczas seminarium jego uczestnicy będą mogli poznać zadania i rolę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Omówiona zostanie również kontrola budżetu UE i jej rezultaty oraz podejście ETO do kontroli wykonania poszczególnych zadań.

Gościem specjalnym seminarium na temat ?Działalności kontrolnej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego? będzie Pan Augustyn Kubik ? Członek ETO. Jest on certyfikowanym audytorem wewnętrznym i biegłym rewidentem. Członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego został w 2010 r. Augustyn Kubik w ETO zajmuje się tematami związanymi z zarządzaniem zasobami naturalnymi i ich ochroną. Jest jedynym polskim członkiem Trybunału Obrachunkowego. Będzie to pierwsza wizyta na Podkarpaciu tak wysokiego urzędnika ETO.

W czasie dyskusji swoje referaty przedstawią także Pan Mariusz Pomieński ? dyrektor gabinetu Członka ETO oraz Pani Katarzyna Radecka?Moroz ? Attache w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

Seminarium z udziałem Członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odbędzie się 27 maja 2014 r., o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14 (budynek Collegium Administrativum).

Program seminarium:
1. Zadania i rola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego ? Pan Augustyn Kubik ? Członek Trybunału Obrachunkowego.
2. Kontrola Budżetu UE i jej rezultaty ? Pan Mariusz Pomieński ? dyrektor gabinetu Członka ETO.
3. Podejście ETO do kontroli wykonania zadań ? Pani Katarzyna Radecka?Moroz ? Attache w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.
4. Pytania i dyskusja.