Rzeszów

W dniu 24 maja 2014 r. odbywać się będzie IV RZESZOWSKIE SWIĘTO TRANSPLANTACJI. W związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje i przypomina, że dzięki inicjatywie Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca Rada Miasta Rzeszowa uchwałą nr XLVI/887/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. przyznała prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla zasłużonych dawców przeszczepu na podstawie legitymacji ?ZASŁUŻONY DAWCA PRZESZCZEPU?.

Rzeszów jest jednym z zaledwie kilku miast w Polsce (obok Lublina, Białej Podlaskiej, Bydgoszczy ? tutaj ulga 50%), które uhonorowały zaangażowanie i wrażliwość społeczną dawców przeszczepu przyznając im prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.