Rzeszów

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w cytomammobusie Fundacji SOS Życie ustawionym w Rzeszowie obok Urzędu Marszałkowskiego w dniach 21-30 maja 2014 roku.

Badania są finansowane przez narodowy Fundusz Zdrowia w Rzeszowie, a realizacja jest monitorowana i kontrolowana corocznie przez POW NFZ oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący wyłoniony przez Ministra Zdrowia.

Personel realizujący program ma wszystkie wymagane najwyższe kwalifikacje w tym zakresie i pracuje na najwyższej jakości sprzęcie jednorazowego użytku.

Bezpłatne badanie cytologiczne przeznaczone jest dla kobiet w wieku 25-59 lat. Można je wykonać w cytomammobusie ustawionym obok Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w dniach 21-30 maja, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Obowiązkowa rejestracja: 0 801 08 09 10 (koszt jak za połączenie lokalne)