Rzeszów

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska podjęła dziś decyzje o przekazaniu pomocy finansowej na wypłatę zasiłków dla rodzin z terenu gminy Ustrzyki Dolne, poszkodowanych w wyniku ubiegłotygodniowego ulewnego deszczu. Pieniądze już zostały przekazane na konto samorządu.

W poniedziałek (19 maja) gmina zwróciła się do wojewody o wsparcie. Wniosek został rozpatrzony w trybie przyspieszonym i na podstawie zgłoszonych przez samorząd potrzeb wojewoda przyznała pomoc w łącznej wysokości 45 tys. 400 zł. Zasiłki celowe do 6 tys. zł otrzyma 16 rodzin z terenu gminy Ustrzyki Dolne (7 rodzin z m. Ustrzyki Dolne i 9 z m. Krościenko).

Do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpływają informacje z gmin, na terenie których wystąpiły ulewne deszcze, o przygotowywanych wnioskach o pomoc finansową. Natomiast do tej pory nie były to formalne wnioski.