Rzeszów

Prawie 60 studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji otrzyma w najbliższą środę 21 maja 2014 powołania do pracy w uczelnianej Klinice Prawa. Są to osoby, które na początku roku przeszły specjalny kurs przygotowawczy. Teraz będą udzielać bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Podkarpacia. Jest to kolejna grupa studentów, która rozpocznie pracę w działającej od kilku miesięcy Klinice Prawa WSPiA.

Dzięki nowym studentom powołanym do Kliniki Prawa WSPiA stanie się ona jedną z większych tego typu instytucji w Polsce. ? Łącznie w naszej Klinice Prawa pracować będzie teraz prawie 80 studentów ? cieszy się prof. Czesław Kłak, opiekun Kliniki, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA. ? Dzięki nowo przyjętym studentom mogliśmy wydłużyć godziny pracy Kliniki. Teraz mieszkańcy regionu mogą korzystać z porad studentów pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie. Uruchomiliśmy także nową sekcję, która zajmuje się poradami w zakresie prawa pracy ? tłumaczy prof. Czesław Kłak. Dodaje, że z pomocy Kliniki codziennie korzysta kilka osób, które szukają pomocy w rozwiązaniu różnych problemów prawnych. Sprawy, z jakimi zgłaszają się mieszkańcy regionu, dotyczą zarówno prawa cywilnego, jak i administracyjnego.

Jak tłumaczą studenci WSPiA, praca w Klinice Prawa to też doskonała forma praktyki oraz pomocy potrzebującym ludziom. ? Większość z nas po ukończeniu studiów chce zdawać na aplikację, a później pracować jako prawnik. Klinika Prawa jest, więc najlepszym miejscem do poznania i nauki pracy w tym zawodzie. W Klinice pod okiem naszych opiekunów zajmujemy się prawdziwymi problemami prawnymi. Szukamy sposobów ich rozwiązania. Im więcej takich spraw rozpatrzymy, tym później będzie nam łatwiej w czasie prawdziwej pracy ? mówią studenci, powołani do pracy w Klinice Prawa WSPiA.

Przed powołaniem studentów do Kliniki Prawa musieli oni przejść specjalny kurs przygotowawczy. W czasie kursu mogli poznać m.in. etyczne problemy prawoznawstwa, klauzule generalne w prawie cywilnym, zasady i metodologie udzielania pomocy prawnej i funkcjonowania Kliniki Prawa. Szkolenie obejmowało również warsztaty z zakresu sporządzania pism procesowych, analizy stanów faktycznych oraz praktycznych aspektów stosowania prawa.

Uroczystość wręczenia powołań do pracy w Klinice Prawa WSPiA odbędzie się 21 maja 2014 r. o godzinie 12:30 w Sali Konferencyjnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Klinika Prawa

Uruchomienie Kliniki Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji jest efektem porozumienia zawartego przez Uczelnię z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Głównym celem Kliniki jest bezpłatne udzielanie porad prawnych osobom niezamożnym pod opieką pracowników naukowych WSPiA. Klinika pomaga również w rozwoju wiedzy prawniczej naszych studentów. Studenci WSPiA pracujący w Klinice, zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego.

Klinika Prawa mieści się na parterze Budynku A Wyższej Szkoły Prawa i Administracji przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie. Z bezpłatnej pomocy prawnej studentów uczelni można korzystać w poniedziałek, środę i piątek od godziny 10:00 do 14:00 oraz we wtorek i czwartek w godzinach od 14:00 do 18:00.