Rzeszów

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie województwa podkarpackiego ? stan na dzień 17 maja 2014 r. godz. 6:00

Aktualna sytuacja na rzekach:

  • Wisłoka:

- stany alarmowe przekroczone na wodowskazach: Krajowice, Pustków i Mielec.
- stany ostrzegawcze przekroczone na wodowskazach: Łabuzie.

Aktualnie w górnym biegu rzeki po wodowskaz Łabuzie występują spadki poziomu wody. Poniżej wodowskazu Łabuzie występują wzrosty stanów wody spowodowane przemieszczaniem się fali wezbraniowej, która obecnie znajduje się na wysokości wodowskazu Pustków.

  • Wisłok

- stany ostrzegawcze przekroczone na wodowskazach: Sieniawa, Krosno, Żarnowa i Tryńcza.
Na rzece Wisłok po wodowskaz Tryńcza notowane są spadki poziomu wody.

  • San

- stany alarmowe przekroczone na wodowskazach: Przemyśl, Jarosław i Leżachów,
- stany ostrzegawcze przekroczone na wodowskazach: Lesko, Olchowce (Sanok), Dynów i Nisko,

Na Sanie w górnym biegu po wodowskaz Przemyśl notowane są spadki poziomu wody. Od Przemyśla do ujścia występują wzrosty poziomu wody związane ze spływem wód opadowych. Na tym odcinku prognozowane jest przekroczenie stanów alarmowych.

  • Wisła

- stany ostrzegawcze przekroczone na wodowskazach: Szczucin, Koło i Sandomierz.
Na podkarpackim odcinku Wisły notowane są wzrosty poziomu wody aktualnie
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z prognozowanym przekroczeniem stanów alarmowych.

  • Pozostałe rzeki

- Wiszna (dopływ Sanu) ? wodowskaz Nienowice ? przekroczony stan alarmowy,
- Ropa (dopływ Wisłoki) ? wodowskaz Topoliny ? przekroczony stan alarmowy,
- Wiar (dopływ Sanu) ? wodowskaz Krówniki ? przekroczony stan ostrzegawczy,
- Osława (dopływ Sanu) ? wodowskaz Zagórz ? przekroczony stan ostrzegawczy,
- Mleczka (dopływ Wisłoka) ? wodowskaz Gorliczna ? przekroczony stan ostrzegawczy,
- Jasiołka (dopływ Wisłoki) ? wodowskaz Jasło ? przekroczony stan ostrzegawczy,
- Stobnica (dopływ Wisłoka) ? wodowskaz Godowa ? przekroczony stan ostrzegawczy,
- Bukowa (dopływ Sanu) ? wodowskaz Ruda Jastkowska ? przekroczony stan ostrzegawczy.

 

Prowadzone działania PSP

  • powiat dębicki

W m. Zawierzbie w dalszym ciągu były prowadzone prace polegające na umacnianiu wału workami z piaskiem i geowłókniną oraz podniesieniu jego korony przy użyciu rękawów przeciwpowodziowych. Działania powadzone przez 80 strażaków z jednostek OSP z terenu gm. Żyraków i Czarna. Po zakończeniu działań na miejscu pozostały 2 zastępy w celu monitorowania miejsca.
W m. Kolonia Żyrakowska z powodu zamknięcia zasuwy w wale na rzece Wisłoka woda spływająca z okolicznych terenów nie ma możliwości spłynięcia do koryta rzeki i gromadzi się przed wałem stwarzając zagrożenie dla pobliskich gospodarstw (ok. 30 budynków mieszkalnych). Zadysponowano 1 zastęp PSP i 2 OSP z pompą dużej wydajności celem przepompowywania wody ponad koroną wału do rzeki Wisłoki.

  • powiat mielecki

W miejscowości Boża Wola działania prowadzone są przez 1 zastęp PSP oraz 10 OSP. Działania polegają na przygotowaniu terenu do sprawienia rękawów przeciwpowodziowych na zaniżonym odcinku wału przy rz. Wisłoka.

  • powiat tarnobrzeski

W m. Wielowieś na rz. Wisła prowadzono działania polegające na rozstawieniu na zaniżonej koronie wału specjalnego rękawa na odcinku ok. 3 km od granicy woj. w górę rzeki w kierunku miast Tarnobrzeg. Rozstawioną zaporę ustabilizowano workami z piaskiem i na chwile obecną nie wypełniając jej wodą.

W m. Wrzawy w widłach rzek Wisły i Sanu prowadzone były działania polegające na podwyższaniu korony wałów workami z piaskiem. W wyniku prowadzonych działań podwyższono wał o 0,5 m na długości ok. 300 m. W działaniach udział brał 1 zastęp PSP i 4 zastępy OSP ? w sumie 23 strażaków.

 

Prognoza pogody
Ważność od godz. 07:30 dnia 17.05.2014 do godz. 07:30 dnia 18.05.2014

 

Przelotne opady deszczu, po południu burze, w których prognozowana wysokość opadów wyniesie do 40 mm, a porywy wiatru osiągną 75 km/h. Lokalnie burze z gradem. W nocy przelotne opady deszczu, miejscami zanikające burze.