Rzeszów

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 14 maja w godzinach popołudniowych. Posiedzenie poświęcone było ocenie sytuacji w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami w regionie.

Obecnie stany wód na rzekach województwa podkarpackiego układają się w stanie stanów średnich.

Aktualnie dla Podkarpacia obowiązuje:

  • ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia do piątku 16 maja (do 6 rano). Na północy województwa przewidywane są opady od 30 do 60 mm, lokalnie 90 mm, natomiast na południu regionu opad średni na wynosić 50-80 mm, miejscami do 110 mm. Intensywne opady spodziewane są w szczególności w czwartek 15 maja i mają objać prawie całe województwo podkarpackie.
  • ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia ? w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa podkarpackiego, prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych. Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, policji, wojska, eksperci z zakresu meteorologii i hydrologii, a także starostowie powiatów: jasielskiego, mieleckiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg. 

Podczas spotkania wojewoda otrzymała raport przygotowania służb i poszczególnych samorządów do reagowania na ewentualne zagrożenia powodziowe. Wojewódzki Komendant PSP gen. Bogdan Kuliga poinformował wojewodę, że w stan podwyższonej gotowości zostały postawione jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych do podejmowania ewentualnych działań, monitorowane są również newralgiczne miejsca.

Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Stanisław Stachura przedstawił stan infrastruktury przeciwpowodziowej, który oceniono jako adekwatnie przygotowany na zagrożenie jakie może nastąpić. Starostowie uczestniczący w spotkaniu poinformowali wojewodę, że odbyły się posiedzenia powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego, sprawdzone zostały stany magazynowe i przekazano informację mieszkańcom m.in. poprzez system sms.

Podczas posiedzenia Zespołu wojewoda przekazała, że została przeprowadzona symulacja prognozowanych opadów i zdefiniowano najbardziej newralgiczne miejsca na terenie powiatów: jasielskiego, mieleckiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega. Przekazała także, że wskazano punkty szczególnie wrażliwe z uwagi na trwające prace remontowo-inwestycyjne na wałach rzeki Łęg, Wisłoki, Trześniówki i widłach Wisły i Sanu w miejscowości Wrzawy. Dziś przed południem wojewoda wraz z szefem RCB Januszem Skulichem, Wojewódzkim Komendantem PSP gen. Bogdanem Kuligą i dyrektorem PZMiUW Stanisławem Stachurą przeprowadziła rekonesans urządzeń i infrastruktury przeciwpowodziowej w północnej części regionu.

Wojewoda zaznaczyła, że dobrą informacją dla Podkarpacia jest fakt, że zbiorniki retencyjne posiadają duże rezerwy powodziowe: Klimkówka ? 15,4 mln metrów sześciennych, Besko ? 7 mln metrów sześciennych, Solina 42,4 mln metrów sześciennych.

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska postawiła w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby i inspekcje oraz poleciła samorządom prowadzenie stałego monitoringu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, a także przekazywanie informacji o ewentualnych zagrożeniach.