Rzeszów

Na terenie województwa podkarpackiego przewidywane są intensywne opady deszczu. Według informacji IMGW opady mogą wystąpić od środy 14 maja (od godz. 18.00) do piątku 16 maja (do godz. 6 rano). Prognozowana wysokość opadów to 30-60 mm, miejscami  do 80 mm na dobę. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi stały monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

W związku z prognozowanymi opadami deszczu i podwyższonymi stanami wód w rzekach (spowodowanymi zwiększonym zrzutem wód ze zbiorników wodnych) wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zwróciła się dziś (13 maja) do samorządów, służb i inspekcji o dołożenie wszelkich starań, aby zminimalizować skutki ewentualnego zagrożenia powodziowego, a w szczególności o:

  • zapewnienie przez podległe służby stałego monitoringu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz utrzymanie w gotowości służb, tj. jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz służb komunalnych do podejmowania ewentualnych działań,
  •  utrzymywanie bieżącego kontaktu z WCZK i niezwłoczne informowanie o występujących zagrożeniach i podjętych działaniach,
  •  monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz śledzenie komunikatów i ostrzeżeń wydawanych przez IMGW,
  • powiadomienie wykonawców prowadzących prace budowlane na urządzeniach melioracji podstawowej w miejscach narażonych na zalanie zarówno od strony rzek, jak i rowów melioracyjnych i niedrożnych odwodnień,
  • przekazanie informacji do sołtysów oraz komendantów OSP na administrowanym terenie.