Rzeszów

45 studentów kierunku ?Bezpieczeństwo Wewnętrzne? w WSPiA w Rzeszowie uczestniczyło w specjalnym szkoleniu strzeleckim zorganizowanym na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie w Bieszczadach. Było to już trzecie takie szkolenie, w którym uczestniczyli członkowie Koła Strzeleckiego LOK działającego przy WSPiA. Podczas zajęć studenci poznali m.in. zasady bezpiecznego użycia broni, uczyli się rozkładać i składać broń oraz strzelali z 10 różnych rodzajów broni palnej.

Szkolenia na poligonie cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów ?Bezpieczeństwa Wewnętrznego? w WSPiA w Rzeszowie. ? Wyjazd, który został zorganizowany pod koniec kwietnia, był już trzecim takim szkoleniem zorganizowanym w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Uczestniczyło w nim 45 studentów Koła Strzeleckiego LOK działającego przy WSPiA. Są to przyszli pracownicy służb mundurowych, którzy dzięki zajęciom na poligonie zdobywali umiejętności strzeleckie niezbędne w przyszłej pracy ? mówi Arkadiusz Stanisławski opiekun Koła Strzeleckiego. Dodaje, że profesjonalne szkolenie na trzech różnych poziomach przeprowadziło sześciu instruktorów z Klubu Strzeleckiego KASZTELAN LOK w Rzeszowie.

Podczas szkolenia studenci poznali zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy. Uczestniczyli również w warsztatach teoretycznych dotyczących zasad bezpiecznej obsługi broni palnej, czyszczenia oraz składaniu i rozkładaniu 5 różnych rodzajów broni. Studenci poznali budowę m.in.: Pistoletu Cz-75 KADET, Rewolweru Taurus, Pistoletu Glock 17 oraz PM-98 glauberyt.

? Następnym etapem szkolenia było strzelanie z 10 rodzajów broni palnej, począwszy od pistoletu sportowego bocznego zapłonu CZ-75 KADET, poprzez: rewolwer TAURUS, Karabin CZ-452 ZKM 2E, Pistolet GLOCK17, WALTER P-99, PM -98 Glauberyt, strzelbę MOSSBERG, MP-5, Moduł do glocka RONI, kończąc na karabinach centralnego zapłonu BERYL i WORKS 11 oraz popularnych kałasznikowach w wersji cywilnej ? tłumaczy Arkadiusz Stanisławski opiekun Koła Strzeleckiego.

Na zakończenie szkolenia studenci WSPiA w Rzeszowie przystąpili do egzaminu teoretyczno-praktycznego. Z pozytywnym wynikiem kurs I stopnia ukończyło 24 studentów, II stopnia ? 14 studentów, a kurs III stopnia ukończyło 7 studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia wydawane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie wraz z Ligą Obrony Kraju.

Szkolenie strzeleckie to nie jedyny element wyjazdu studentów WSPiA na poligon do Łupkowa. Uczestnicy szkolenia dodatkowo pełnili zmianową wartę nocną, pracowali w kuchni polowej, z której serwowana była grochówka wojskowa gotowana przez studentów. Uczestniczyli także w porannej zaprawie.

Organizatorem szkolenia strzeleckiego dla studentów WSPiA była Liga Obrony Kraju, Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Koło Strzeleckie LOK działające przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.