Rzeszów

Oddziały paszportowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wydłużyły czas pracy w okresie, w którym wpływa najwięcej wniosków. W Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu można składać wnioski paszportowe i odbierać dokumenty we wtorki od godziny 8 do 17.

W pozostałe dni oddziały czynne są od 7.30 do 15.30. Oddziały paszportowe PUW będą pracować dłużej do 26 sierpnia. Wydłużone godziny pracy usprawnią i ułatwią załatwienie spraw paszportowych. Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi od 10 dni do 3 tygodni. Nie mniej jednak w sezonie letnim, w którym wpływa najwięcej wniosków okres ten może się wydłużyć.

W 2013 r. do wojewody podkarpackiego złożonych zostało ponad 70 tysięcy wniosków paszportowych. Tylko od maja do sierpnia wpłynęło 34 tys. wniosków o wydanie tego dokumentu. Rekordowym dniem ubiegłego roku był 31 maja. W dzień po święcie Bożego Ciała do oddziałów paszportowych w naszym regionie wpłynęło aż 850 wniosków.

Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym oddziale paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania.