Rzeszów

W ramach Kampanii na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje IX edycję Konkursu Lodołamacze 2014.

Celem Konkursu jest nagrodzenie tych firm, które wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w problematykę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich pracodawców: firmy, instytucje, organizacje ? bez względu na reprezentowaną branżę i wielkość.

Konkurs rozpoczyna się 16 kwietnia. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 15 sierpnia br. Najpierw odbędą się etapy regionalne zakończone uroczystymi galami w 9 miastach kraju. Na uroczystej Gali Ogólnopolskiej, 8 października w Zamku Królewskim w Warszawie, wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy dotarli do etapu ogólnopolskiego. W konkursie pracodawcy mogą startować w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek oraz Instytucja.

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest IX edycja.

Ambasador Konkursu
Ogólnopolskim Ambasadorem konkursu został Zbigniew Zamachowski.

Istota Konkursu Lodołamacze:
? przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
? integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
? promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
? zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Adresaci Konkursu
Inicjatywa Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca.

Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Etapy Konkursu
Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłoniły finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2014.

Kategorie konkursowe
? Zatrudnienie Chronione - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej
? Otwarty Rynek Pracy - przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy
? Lodołamacz Instytucja- instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej

Kategorie dodatkowe
? Super Lodołamacz ? dla najlepszego z najlepszych ? dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu
? Lodołamacz Specjalny ? dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu
- 2006 r. 201 pracodawców, 
- 2007 r. 267 pracodawców, 
- 2008 r. 342 pracodawców,
- 2009 r. 386 pracodawców,
- 2010 r. 369 pracodawców,
- 2011 r. 350 pracodawców,
- 2012 r. 330 pracodawców,
- 2013 r. 375 pracodawców.

Więcej informacji o Konkursie na stronie: www.lodolamacze.info.pl