Rzeszów

Praca 14-letniej Karoliny Łączkowskiej z ?Naszej Chaty? Domów dla Dzieci Towarzystwa Przyjaciół Nasz Dom w Przemyślu będzie oficjalną kartką wielkanocną wojewody podkarpackiego. 14 kwietnia wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska przekazała laureatom konkursu gratulacje wraz z nagrodami.

W piątej edycji konkursu wzięło udział ponad 100 uczestników z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego. ?Każda z nadesłanych prac była wykonana w sposób wyjątkowy, ciekawą techniką i w pełni oddawała charakter Świąt Wielkanocnych? ? powiedziała wojewoda.

Praca Karoliny Łączkowskiej została nagrodzona za tradycyjne podejście do tematu, interesujące wykorzystanie różnorodnych technik i materiałów, a także za wysoki poziom estetyki. Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienie. Otrzymała je 17-letnia Eliza Dobroń z Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu. Kartka wyróżniała się ciekawą formą plastyczną i oryginalnym projektem. Bożena Krupa, członek kapituły konkursowej, nauczyciel z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie zwróciła uwagę na duży wkład pracy Elizy i zaskakujące wykorzystanie materiałów.

Zwycięska praca będzie oficjalną kartką wojewody i urzędu. Zostanie rozesłana drogą elektroniczną do pracowników PUW, samorządowców i parlamentarzystów. Pozostałe prace również zostaną uhonorowane, część z nich będzie prezentowana na wystawie, a część zostanie wysłana do najważniejszych osób w państwie.

 Wystawa prac konkursowych będzie prezentowana w holu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego do 24 kwietnia.