Rzeszów

Około 1200 zgłoszeń dziennie trafia na numer 112 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Dzięki pracy operatorów numeru alarmowego do oficerów dyżurnych straży pożarnej, policji i dyspozytora pogotowia docierają wyłącznie prawdziwe zgłoszenia, które wymagają interwencji.

Podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska przedstawiła zasady funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, którego głównym ogniwem jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W CPR operatorzy przyjmują zgłoszenia na numer 112, weryfikują je i przekierowują do właściwych służb ratunkowych ? pogotowia ratunkowego, policji lub straży pożarnej. ?Docelowo w CPR odbierane będą także zgłoszenia kierowane na tzw. resortowe numery alarmowe: 997, 998, 99, a w kolejnym etapie numery pomocowe: 991,992, 993, 994 i 987? ? powiedziała wojewoda.

Od początku roku operatorzy CPR w Rzeszowie odebrali 108 839 zgłoszeń na numer alarmowy 112. Aż 78 232 sygnałów, czyli prawie 72% było fałszywych lub nieuzasadnionych. Np. osoby dzwoniące pytają o apteki, które są otwarte całodobowo, jaki szpital ma ?ostry dyżur?, czy gdzie znajduje się najbliższy skup złomu. Wśród zgłoszeń  przychodzących na numer alarmowy 112 duży odsetek stanowią tzw. telefony ?głuche?, najczęściej na skutek przypadkowego włączenia telefonu. Dlatego tak istotnym zadaniem CPR jest filtrowanie zgłoszeń. ?Dzięki pracy operatorów numeru alarmowego do oficerów dyżurnych policji, straży pożarnej i dyspozytora pogotowia docierają zweryfikowane zgłoszenia i wyłącznie prawdziwe, które wymagają interwencji? ? podkreśliła wojewoda.

Małgorzata Chomycz-Śmigielska podkreśliła, że województwo podkarpackie jako pierwsze w skali kraju przygotowało system powiadamiania ratunkowego oparty na ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej OST 112. Jest to bezpieczne łącze światłowodowe o dużej wydajności, do którego dostęp mają wyłącznie służby ratownicze.

Aktualnie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, przy współpracy przedstawicieli instytucji skupiających osoby niepełnosprawne, trwają działania mające na celu ułatwienie wzywania pomocy osobom głuchoniemym. Do tego celu wykorzystywana będzie specjalnie skonfigurowana bramka SMS oraz konto ?e-mail?. Wszystko po to, aby osoba głuchoniema za pomocą krótkich informacji tekstowych mogła poinformować o zagrożeniu i uzyskać niezbędną pomoc poprzez kontakt z operatorem CPR. Aplikacja w naszym regionie powinna być uruchomiona w ciągu kilku tygodni.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie zostało uruchomione 21 października 2013 r. Ze względu na możliwości lokalowe CPR mieści się w pomieszczeniach Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie (9 stanowisk operatorskich) oraz w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (14 stanowisk operatorskich). Obecnie w CPR pracuje 45 operatorów, przeszkolonych i przygotowanych do pracy, znających przynajmniej jeden język obcy. Pełnią całodobowe dyżury w systemie zmianowym, siedem dni w tygodniu.

Podczas konferencji wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska przekazała także informacje na temat zintegrowanych dyspozytorni medycznych.  W województwie podkarpackim funkcjonować będzie 5 skoordynowanych dyspozytorni. Każda z nich będzie mieć do dyspozycji od 15 do 20 karetek (obecnie dyspozytorzy mogą dysponować 2 zespołami ratownictwa medycznego). Pod koniec stycznia br. została uruchomiona zintegrowana dyspozytornia w Rzeszowie obsługująca teren miasta Rzeszowa oraz powiaty: rzeszowski, łańcucki, niżański, leżajski. W kolejnych etapach, do końca 2014 r., uruchamiane będą dyspozytornie w Krośnie, Mielcu, Przemyślu i Sanoku. Natomiast karetki pozostaną w dotychczasowych miejscach stacjonowania.

Konferencja prasowa odbyła się 14 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W spotkaniu z dziennikarzami lokalnych mediów wzięli udział także: dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW Piotr Skworzec oraz zastępca dyrektora Stanisław Rysz.