Rzeszów

Prawie 3,5 mln zł otrzymają podkarpackie gminy na realizację drugiego modułu programu "Maluch". Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotacje na utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

O wsparcie na tym etapie ubiegało się 11 gmin z terenu województwa podkarpackiego. Wszystkie otrzymały dofinansowanie. W skali kraju dotacje na łączną kwotę 40 mln zł trafią do 108 gmin.

W tym roku program będzie realizowany w jednej edycji złożonej z trzech modułów. W formie dotacji celowej z budżetu państwa będą dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Pierwszy moduł dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki, drugi  i trzeci ? utrzymania już istniejących.

15 maja zostaną ogłoszone wyniki pozostałych części konkursu. W sumie na tworzenie i działanie placówek dla najmłodszych ministerstwo przeznaczy w 2014 roku 101 mln zł.