Rzeszów

11 kwietnia br. władze miasta spotkały się z przedstawicielami spółki EDF FENICE Poland w celu omówienia przyszłości elektrociepłowni przy ul. Hetmańskiej.

EDF FENICE Poland, to jedna z największych firm multienergetycznych dedykowanych dla przemysłu, która jest właścicielem m.in. rzeszowskiej elektrociepłowni posadowionej na kompleksie przemysłowym WSK "PZL - Rzeszów" S.A. przy ul. Hetmańskiej.

Podczas piątkowego spotkania Prezydent Tadeusz Ferenc i władze miasta zostali poinformowani przez delegację EDF FENICE, na czele której stał Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Raphael Hirtz o zainicjowaniu projektu, którego głównym celem jest unowocześnienie rzeszowskiej elektrociepłowni EDF FENICE. Strony omówiły różne koncepcje możliwych modernizacji, których realizacja zakończy się w 2016 r. Głównym celem modernizacji źródła będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa jakości powietrza w mieście. Rewolucyjne unowocześnienie źródła pozwoli m.in. na redukcje emisji zanieczyszczeń do środowiska, dzięki czemu mieszkańcy miasta będą oddychać czystszym powietrzem.

Strony umówiły się na kolejne spotkania, w czasie których EDF FENICE będzie informowała władze miasta o postępie prac w projekcie.