Rzeszów

?Samorząd lokalny jako uczestnik polskiej polityki zagranicznej? to tytuł projektu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, który otrzymał dofinansowanie z MSZ. Uczelnia wygrała Ministerialny konkurs pt. ?Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej ? 2014?. Wysokość dotacji to ponad 100 tys. zł.

?Samorząd lokalny jako uczestnik polskiej polityki zagranicznej? to kolejny projekt Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, który został doceniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ubiegłym roku uczelnia wygrała konkurs w ramach projektu ?Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2013 r.?. Pieniądze w całości przeznaczone zostały na działalność Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.

Projekt przygotowany przez WSPiA zakłada podsumowanie oraz zaprezentowanie efektów dziesięciolecia członkostwa Polski w UE na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego. Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców zarówno z Polski, jak i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Jak tłumaczy dr Przemysław Niemczuk z WSPiA od momentu członkostwa Polski w UE samorządy bardzo aktywnie uczestniczą w procesie realizacji różnego rodzaju projektów. ? Wiele tych projektów ma zasięg międzynarodowy, a kolejna perspektywa finansowa stwarza nowe możliwości. Dotychczasowe doświadczenia, przeprowadzone badania oraz wymiana dobrych praktyk pozwolą z jednej strony podsumować dotychczasowe osiągnięcia, a z drugiej strony wyciągnąć wnioski na przyszłość ? tłumaczy dr Przemysław Niemczuk. Dodaje, że pozwoli to na większą koordynację działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

- W ramach dofinansowania Uczelnia przeprowadzi badania w zakresie aktywności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze współpracy międzynarodowej. Badania ankietowe obejma głównie jednostki przygraniczne. W ramach projektu zorganizowana zostanie także konferencja pt. ?Dekada członkostwa Polski w UE ? doświadczenia samorządów przygranicznych?. Całość zamknie publikacja zawierająca podsumowanie wyników badań ? wyjaśnia dr Przemysław Niemczuk.

Dodaje, że w konferencjach uczestniczyć będzie bezpośrednio ok. 200 osób zarówno z Polski, jak i przedstawiciele z krajów Partnerstwa Wschodniego. Publikacja przygotowana w ramach projektu zostanie przekazana do szkół, bibliotek, czytelni oraz do placówek dyplomatycznych innych krajów w celu podzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Projekt ?Samorząd lokalny jako uczestnik polskiej polityki zagranicznej? ma na celu rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej. Ma również włączyć szerokie grona ekspertów do dyskusji na temat rozwoju samorządności terytorialnej, roli i osiągnięć samorządów na płaszczyźnie międzynarodowej wraz z wypracowaniem rekomendacji na przyszłość. Pozwoli także pokazać korzyści płynące z członkostwa Polski w UE. Najważniejszym celem projektu ?Samorząd lokalny jako uczestnik polskiej polityki zagranicznej? jest jednak podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu polskich przemian demokratycznych na rolę i pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej w regionach przygranicznych.

Projekt Wyższej Szkoły Prawa i Administracji pt. ?Samorząd lokalny jako uczestnik polskiej polityki zagranicznej? realizowany będzie od kwietnia do listopada 2014 r.