Rzeszów

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie (ul. Sokoła 13) zaprasza na wystawę Dawnych wspomnień czar - woj. podkarpackie w fotografiach KAW-u, którą można oglądać od 10 marca do 3 kwietnia 2014 r. w godzinach otwarcia biblioteki.

Ekspozycja ukazuje województwo podkarpackie utrwalone na fotografiach w latach 1969-1979. Zdjęcia Krajowej Agencji Wydawniczej wieloaspektowo dokumentują czasy PRL-u. Fotografie prezentują socrealistyczną architekturę miast, miasteczek i wsi, krajobrazy oraz folklor. Przedstawiają również życie społeczno-polityczne, kulturalne i naukowe mieszkańców oraz przemysł i rolnictwo regionu. Są swoistą kroniką województwa i zachodzących w nim zmian.

Nawiązując do jubileuszu 660. rocznicy lokacji miasta Rzeszowa, kilka gablot zawiera fotografie ukazujące rozwój stolicy Podkarpacia i życie rzeszowian w latach 70. XX wieku.

Wystawę zorganizowano w oparciu o zbiory dokumentów życia społecznego, wykorzystując część kolekcji dwudziestowiecznych kronik fotograficznych Centralnej Agencji Fotograficznej i Krajowej Agencji Wydawniczej, popularyzujących region południowo-wschodniej części Polski.

Wstęp wolny!