Rzeszów

10 marca prof. dr hab. Jan Woleński został powołany na stanowisko Prorektora ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Profesor Jan Woleński współpracuje z WSIiZ już od kilkunastu lat. W roku ubiegłym został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych - powszechnie uznawanej za polskiego Nobla. Wyróżnienie w wysokości 200 tys. złotych otrzymał za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii.

Nowo powołany Prorektor ds. Nauki WSIiZ jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Przez wiele lat był Profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w epistemologii, logice, metodologii nauk, teorii prawa i filozofii prawa. Jest autorem około 600 publikacji i artykułów naukowych. Jest również członkiem kilkudziesięciu prestiżowych organizacji naukowych działających w Europie i świecie. Był promotorem 25 prac doktorskich i recenzentem 15 przewodów profesorskich. Pełnił również funkcje recenzenta 40 prac doktorskich, w tym 3 za granicą. Jako visiting profesor prowadził wykłady na wielu uznanych uniwersytetach zagranicznych.

Powołanie Profesora Jana Woleńskiego do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla WSIiZ, ale również dla naszego regionu. Jak podkreśla Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek: ?przyjęcie tego jednego z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich uczonych w poczet Władz WSIiZ, jest dla uczelni wyróżnieniem i nobilitacją, a co ważniejsze ? pozwoli na realizację strategii rozwoju badań naukowych i powiązanie wyników tych badań z gospodarką naszego regionu.?