Rzeszów

18 lutego br. w rzeszowskim Oddziale GDDKiA zostały otwarte oferty na kontynuację projektowania oraz budowę 6,3 km odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka).

Do GDDKiA wpłynęło 8 ofert. Najniższą ofertę na realizację tego odcinka na kwotę 342 566 799,40 zł brutto złożyło konsorcjum, którego liderem jest Eurovia Polska, a partnerem Warbud SA. Najwyższa oferta, na kwotę 547 350 000,00 zł wpłynęła od konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź (lider), Bunte Polska (partner) i Johann Bunte (partner).

W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji oraz termin wykonania. Wszyscy oferenci termin wykonania określili na nie dłuższy niż 34 miesiące, natomiast okres gwarancji wahał się od 7 do 10 lat.

Kolejnym etapem będzie teraz weryfikacja ofert pod względem finansowym, formalno-prawnym i merytorycznym.

Odcinek ten będzie powiązany ze zrealizowanym odcinkiem drogi S19 węzeł Rzeszów Zachód ? węzeł Świlcza. Zakres robót obejmie wykonanie drogi 2-wu jezdniowej, 4-ro pasowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzła Rzeszów Południe, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

W przetargu pozostaje jeszcze drugi odcinek S19 na odcinku Sokołów Małopolski - Stobierna (12,5 km). Termin składania ofert mija 25 lutego br.