Z życia wzięte

O ile do niedawna zarządzanie projektami było traktowane jako jeden z etatowych obowiązków pracownika, to dziś dziedzina ta rozwinęła się w osobne zajęcie mające własne metody i zaplecze teoretyczne.Zarządzanie projektami jest o tyle istotne dla powodzenia całego przedsięwzięcia, że podziału obowiązków czy kolejności działań ma duży wpływ na samą jakość pracy. Im lepiej znane i dokładniej określone poszczególne cele, tym większa szansa, że projekt zostanie zrealizowany z sukcesem, przynosząc realne korzyści zarówno klientowi, jak i firmie i jej pracownikom. Szkolenie zarządzanie projektami pozwoli nam nabyć merytoryczną wiedzę co do narzędzi, jakimi dysponujemy i nauczy na odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych, których przy realizacji projektu nie brakuje.

Zakres jakości i terminów

Zarządzanie projektami to w praktyce balansowanie pomiędzy celem, jakością, kosztami oraz czasem. Odpowiednie prowadzenie projektów jest elementem decydującym o sprawnym funkcjonowaniu i rozwoju większości współczesnych organizacji. W zakresie zarządzania musimy odpowiednio zadbać o właściwy podział obowiązków, a także jasno określić podział ról, zakres działania oraz terminy. Do właściwego przeprowadzenia tego procesu potrzebne są oczywiście odpowiednie narzędzia, które ułatwiają planowanie. Jednak aby zostały one właściwie użyte, to potrzebna jest osoba, która potrafi zastosować te narzędzia. Zatrudniona osoba do zarządzania projektem potrafi nie tylko odpowiednio zająć się całym procesem, ale też oceni czy jego założenia w zakresie jakości i terminów są w ogóle realne do wykonania. Potrafi też zastosować odpowiednie środki w sytuacjach kryzysowych. W trakcie prowadzenia projektu nieuniknione są zmiany, dlatego też od kierownika projektu wymagane są duże umiejętności i doświadczenie w pracy z dynamicznymi zespołami. Osoba prowadząca projekt i odpowiedzialna za przebieg prac musi odznaczać się podstawową znajomością zagadnień prowadzenia projektów oraz wiedzieć, w jaki sposób najdokładniej oszacować ryzyko w zmieniających się warunkach.

Sprawdzalność = 100%

Samo zarządzanie projektami sprawdza się praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Współczesna firma, aby poradzić sobie na dynamicznie rozwijającym się rynku usług, powinna angażować posiadane środki w inwestycje oparte na sprawnym planowaniu i przewidywaniu ewentualnego ryzyka. Ponieważ każde nawet największe środki finansowe są ograniczone, to inwestycje i projekty, muszą opierać się na planowaniu oraz przewidywaniu ewentualnego ryzyka i umiejętności ograniczenia go. Z tego punktu widzenia warto w firmie korzystać z różnych metod zarządzania i czerpać z korzyści, jakie daje sprawne prowadzenie zarówno dotychczasowych, jak i nowych, być może przełomowych projektów. Planowanie w inwestycjach musi brać pod uwagę wiele, zmiennych czynników, które składają się na potencjalny zysk, ale też ewentualne ryzyko. Specjalista do zarządzania projektami jest w stanie zmaksymalizować tę pierwszą zmienną, a jednocześnie sprawić, że radykalnie zminimalizujemy możliwość wystąpienia porażki.