Rzeszów

Ambasador Jakub Wołąsiewicz - Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Doniecku będzie gościem specjalnym Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie. Tematem spotkania będą współczesne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Seminarium naukowe z udziałem studentów WSPiA odbędzie się w najbliższy piątek 27 lutego 2015 r. o godzinie 12:00.

Celem spotkania organizowanego w ramach Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie jest przybliżenie problemu ochrony ludności cywilnej m.in. na przykładzie trwającego kryzysu na Ukrainie oraz dyskusja na temat katalogu praw i zakresu ochrony, jaka przysługuje ludności cywilnej w sytuacji konfliktu zbrojnego.

Gościem spotkania będzie Konsul Generalny RP na Ukrainie - Ambasador Jakub Wołąsiewicz, który będąc naocznym świadkiem wydarzeń w Doniecku, opowie m.in. o kulisach konfliktu na Ukrainie oraz o sprawach dotykających miejscowej ludności, które często bywają przemilczane w mediach. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli spotkać się również z Wiktorią Charczenko ? Koordynatorem projektu Pomoc dla Polaków z Donbasu w Fundacji Wolność i Demokracja.

Główną częścią Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie będzie jednak panel studencki. W tej części członkowie Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego działającego w WSPiA opowiedzą m.in. o sytuacji na Ukrainie w świetle współczesnego międzynarodowego prawa humanitarnego oraz o roli państw trzecich w czasie konfliktów o charakterze międzynarodowym i niemiędzynarodowym. W dyskusji poruszony zostanie także temat Polska-Rosja-Ukraina a prawo narodów do samostanowienia i rozpadu państwa w konsekwencji konfliktu zbrojnego.

W referatach studenci WSPiA przedstawią także wpływ konfliktu w Syrii na sytuację w regionie oraz to, jak podłoże religijno-kulturowe wpływa na współczesne konflikty zbrojne. Jednym z poruszonych tematów będzie także umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny na przykładzie Ukrainy.

Seminarium naukowe nt. współczesnych problemów międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych odbędzie się w piątek 27 lutego 2015 r. Początek o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji przy ul. Cegielniana 14 w Rzeszowie.

Organizatorem konferencji oraz spotkania z Ambasadorem Jakubem Wołąsiewiczem ? Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Doniecku jest Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji WSPiA w Rzeszowie oraz działające na uczelni Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego.