Z życia wzięte

Pijani kierowcy mają coraz więcej zmartwień, gdyż od 18 maja 2015 roku przepisy drogowe zostały zaostrzone, aby jeszcze skuteczniej odstraszyć od niebezpiecznej jazdy.

Nowe przepisy wprowadzone 18 maja 2015 roku wprowadzają następujące zmiany:

 • Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h na 3 miesiące
 • Przedłużenie kary odebrania prawa jazdy z 3 do 6 miesięcy, za jazdę pomimo zastosowania kary z poprzedniego punktu
 • Odebranie uprawnień prowadzenia samochodu osobie, która prowadzi samochód mimo poprzedniej kary, co skutkuje koniecznością ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

W przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu konsekwencje są następujące:

 • Odebranie prawa jazdy na czas od 3 do 15 lat, a także kara finansowa wysokości 5 tysięcy złotych, a w przypadku spowodowania wypadku - 10 tysięcy złotych
 • Dożywotnie odebranie uprawnień do prowadzenia samochodu za prowadzenie po wcześniejszym spowodowaniu wypadku pod wpływem alkoholu
 • 2 lata pozbawienia wolności za jazdę bez uprawnień

Kwoty mandatów w świetle nowych przepisów drogowych:

 • 800 zł kary za parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych
 • 300 zł za posługiwanie się kartą osób niepełnosprawnych bez uprawnień
 • 100 zł kary dla pieszych, którzy nie mają odblasków maszerując nocą poza terenem zabudowanym
 • 500 zł kosztuje jazda rowerem przez osobę nietrzeźwą
 • 100 zł zapłaci się za jazdę czterokołowcem bez kasku na głowie

Oprócz zaostrzonych kar, pojawiło się również rozwiązanie dla tych, którzy utracili uprawnienia do prowadzenia samochodu. Rozwiązaniem tym jest blokada alkoholowa Interlock zainstalowana w samochodzie. Zgodnie z art. 182a § 1 k.k.w., ?Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym.?

Oznacza to, że w połowie trwania kary, można rozpocząć ponownie legalnie prowadzić samochód, jeśli zainstaluje się w pojeździe urządzenie, które nie pozwala na uruchomienie pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę.