Z życia wzięte

Wraz z rozwojem nowych technologii, w miejsce stosowanych do tej pory powszechnie, tradycyjnie stosowanych działań promocyjnych i marketingowych pojawiać zaczęły się nowe ich formy, wykorzystujące możliwości, jakie stworzyło rozpowszechnienie się Internetu oraz coraz to łatwiejszy dostęp do urządzeń multimedialnych. Wśród nich prym wiedzie działalność określana zbiorczo jako video marketing, łącząca w sobie wszystkie te formy oddziaływania na potencjalnych odbiorców i klientów, które wykorzystują w tym celu różnego rodzaju materiały audiowizualne, oferowane użytkownikom na dystrybuowanych, fizycznych nośnikach oraz za pośrednictwem popularnych portali streamingowych, w tym w szczególności poprzez portal YouTube.

Przyczyn popularności takiej formy przekazu jest wiele, jednakże do najważniejszych z nich należą bez wątpienia: większa niż w przypadku tradycyjnych form reklamy przystępność przygotowywanych materiałów video, a także większe możliwości, jakie daje wykorzystanie technologii filmowych w prezentacji określonych produktów, usług czy nawet profilu działalności konkurującego na rynku przedsiębiorstwa. Nie może budzić wątpliwości, że większe zainteresowanie (a także ? więcej emocji) wzbudza w każdym z odbiorców przekaz angażujący do jego odbioru więcej bodźców i zmysłów. Nie pozostaje to też bez wpływu na siłę oddziaływania przekazu promocyjnego lub reklamowego na jego odbiorców. Materiał łączący w sobie elementy słowne, dźwiękowe i wizualne na dłużej zapada w pamięć i szybciej kojarzony jest z określoną marką czy też produktem. Dlatego też video marketing pozostawać może dla wielu przedsiębiorców optymalną formą prowadzenia kampanii reklamowych i promocyjnych.

Zanim jednak przystąpi się do przygotowywania materiałów w formie audiowizualnej, należy zastanowić się, czy taka forma marketingu odpowiadać będzie potrzebom i oczekiwaniom grupy docelowej naszych produktów i usług. Zaskoczeniem nie będzie stwierdzenie, że o ile forma ta doskonale sprawdza się w przypadku kampanii reklamowych dedykowanych do osób młodszych lub też bez określonej grupy docelowej, o tyle jednak w przypadku specjalistycznych produktów lub usług, dedykowanych dla wąskiej, eksperckiej grupy docelowej, nadal efektywniejszym środkiem komunikacji pozostawać będą tradycyjne formy marketingu.

Przygotowując własny materiał marketingowy warto zastanowić się, czy będziemy w stanie wykonać go w całości samodzielnie, czy też lepszym wyborem pozostawać będzie powierzenie tego zadania specjalizującym się w tym podmiotom. Oczywiście, wybór determinowany będzie wieloma czynnikami, spośród których wymienić należy posiadane umiejętności z zakresu obróbki audio i video, dysponowanie odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem, a także czas i zasoby personalne oraz przede wszystkim ? skalę planowanego przedsięwzięcia. W przypadku większych kampanii reklamowych, a także zawsze wtedy, kiedy nie będziemy w stanie samemu wyprodukować atrakcyjnego materiału video, warto skorzystać z usług profesjonalnych podmiotów, które w swoim portfolio posiadają już udane realizacje tego rodzaju kampanii marketingowych. Ograniczy to do minimum możliwość przygotowania materiału, który nie będzie spełniał założonych celów oraz nie będzie przynosił oczekiwanych rezultatów w postaci zwiększenia zainteresowania marką lub oferowanymi produktami i usługami.

Więcej informacji na temat video marketingu znajdziecie Państwo na: KrótkieFormy.pl - Video marketing ? czym to się je?