Zdrowie

Pilotażowy Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców miasta Rzeszowa.

Od dnia 15 października br. rozpoczęła się realizacja pilotażowego programu wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa.

Z Programu mogą skorzystać  osoby w wieku 18-65 lat, zameldowane czasowo lub na stałe w Rzeszowie, nie leczone z powodu WZW typu C, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj.: hospitalizowanych w ciągu ostatnich 15-stu lat co najmniej jeden raz lub po przebytych drobnych zabiegach medycznych w ostatnich 15 latach.

Program będzie realizowany do 18 grudnia br.