Rzeszów

Województwo podkarpackie zakończyło część budowlaną projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. To największa teleinformatyczna inwestycja w naszym regionie. Dziś, tj. 21 października odbyła się konferencja podsumowująca to gigantyczne przedsięwzięcie.

Podkarpackie jest jednym z pięciu województw, które wzięły udział w projekcie "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej". Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki temu nasz region wziął udział w największej inwestycji teleinformatycznej w Europie.

To było bardzo duże wyzwanie. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 26 września 2013 roku, a więc niewiele ponad dwa lata temu, a dzisiaj mówimy, że proces budowlany się zakończył. Odbieramy infrastrukturę i myślimy o tym  co przed nami, o okresie operowania tą infrastrukturą - mówi Sławomir Cynkar, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

O rozmachu tej inwestycji świadczą liczby: wartość projektu, w samym tylko województwie podkarpackim, to ponad 322 mln złotych, z czego 249 pochodzi z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Powstały ponad dwa tysiące kilometrów sieci światłowodowej oraz 203 węzły szkieletowe i dystrybucyjne. Światłowodowa autostrada ułatwi dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom, urzędom oraz instytucjom. Jak podkreślał marszałek Władysław Ortyl pobudzi także gospodarczo nasz region.

Jest wiele firm, które interesują się dostępem do bezpiecznego transmitowania danych. Firmy, które ze mną rozmawiają, myślą o wykorzystaniu tej infrastruktury. To będzie też dużo miejsc pracy dla informatyków, a tych na Podkarpaciu nie brakuje, są to dobrze wykształceni, doświadczeni pracownicy, przygotowani do świadczenia takich usług - mówił marszałek Władysław Ortyl.

Powstałą infrastrukturę muszą teraz zagospodarować przedsiębiorcy, tak zwani operatorzy ostatniej mili, którzy będą świadczyć usługi dla lokalnych społeczności, doprowadzając Internet do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji. Pierwsze firmy zainteresowane świadczeniem takich usług już są.

Z 60 operatorów, którzy występują na terenie Podkarpacia rozmowy prowadzimy z 25. Są to operatorzy lokalni, ale mam nadzieje, ze też inne duże firmy typu Orange, T-Mobile, Play czy Netia będą podpinać się do tej infrastruktury - tłumaczy Maciej Koziara, prezes zarządu Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

W konferencji podsumowującej projekt wzięła także udział Magdalena Jasińska z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która omówiła wykorzystanie środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.