Z życia wzięte

Czy podpisując umowę ze spółką cywilną zastanawiasz się, na ile skutecznie będziesz mógł odzyskać swoje pieniądze w razie jakichkolwiek problemów? Czy wiesz, że zgoda małżonków wspólników spółki cywilnej ma ogromny wpływ na skuteczność postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika w razie problemów? Jeżeli nie, to musisz zapoznać się z przygotowanym przez nas artykułem!

Jeżeli chcesz podpisać ze spółką ważną umowę, to z pewnością zastanawiasz się nad wypłacalnością jej wspólników. Jest to naturalny tok rozumowania zmierzający do zabezpieczenia Twoich interesów. Ale przedsiębiorcy bardzo często nie mają świadomości odnośnie jednej kwestii: zgoda małżonków wspólników spółki cywilnej w sposób bardzo znaczący zwiększa bezpieczeństwo całej transakcji. Dlaczego tak jest?

Ponieważ spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, ani też podmiotowości prawnej, to w rzeczywistości umowa zawierana przez spółkę cywilną jest zawierana przez wspólników tej spółki. Oczywiście chodzi o wszystkich wspólników działających łącznie w ramach spółki cywilnej. Dochodzi to tego nawet, pomimo tego że część wspólników nie była obecna przy podpisywaniu umowy albo nawet o podpisaniu takiej umowy w ogóle nie wiedziała. Więcej na ten temat przeczytasz na blogu spolkacywilna.info we wpisie dotyczącym zgody małżonków wspólników na zawarcie umowy ze spółką cywilną.

W tym miejscu musimy także pamiętać o jednej dodatkowej rzeczy. Jeżeli dojdzie do sytuacji kryzysowej i spółka cywilna (a w zasadzie wszyscy wspólnicy tej spółki, jak ustaliliśmy to przed chwilą) nie wywiązali się z umowy, to odpowiedzialność za ten stan rzeczy będą ponosić wszyscy wspólnicy spółki cywilnej solidarnie. O zapłatę ewentualnych długów będziesz mógł zatem zwrócić się do każdego ze wspólników tej spółki z osobna, ich części albo nawet wszystkich wspólników jednocześnie.

Jeżeli będziesz chciał prowadzić egzekucję z majątku osobistego poszczególnych wspólników spółki cywilnej, to może jednak spotkać Cię przykra niespodzianka. Aby komornik mógł prowadzić postępowanie egzekucyjne z majątku wspólnika objętego wspólnością majątkową małżeńską konieczne jest nadanie przez sąd klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi wspólnika spółki cywilnej. Aby było to możliwe konieczne jest jednak wcześniejsze udzielenie prze tego małżonka pisemnej zgody na zawarcie przez małżonka działającego w ramach spółki cywilnej konkretnej umowy.

Jeżeli nie uzyskasz takiej zgody, to Twoje szanse na odzyskanie długu będą mocno ograniczone. Będziesz mógł prowadzić egzekucję z majątku osobistego danego wspólnika (zasadniczo powstałego przed chwilą zawarcia małżeństwa) oraz z majątku wspólnego wszystkich wspólników spółki cywilnej. Jednak to najczęściej majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską ma największą wartość, i to właśnie dlatego powinieneś zawczasu zadbać o możliwość prowadzenia przez komornika egzekucji właśnie z tej puli majątku wspólników spółki cywilnej. Jeżeli chciałbyś poznać techniczne aspekty uzyskiwania takiej zgody, polecamy odwiedzenie bloga o funkcjonowaniu spółki cywilnej - spolkacywilna.info, gdzie powinieneś znaleźć wszystkie przydatne informacje na ten temat.