Z życia wzięte

Okresowe zwolnienia z czynszu, zwrot kosztów, dodatkowe usprawnienia, a może… wszystko na raz? Walka o najemców powierzchni magazynowych trwa. Deweloperzy i właściciele magazynów prześcigają się w atrakcyjności oferowanych zachęt. Warto więc sprawdzić, co można dodatkowo wynegocjować przed podpisaniem umowy.

Mniejsze opłaty za czynsz

Popularną zachętą są czasowe zwolnienia z opłat czynszowych. Oznacza to, że najemca jest przez konkretny czas opłaca tylko koszty eksploatacji budynku. Taka zachęta może generować nawet kilkaset tysięcy złotych oszczędności w skali roku! Warto jednak pamiętać, że zasady takiego zapisu w umowie są bardzo elastyczne. Zachęta może na przykład nie obowiązywać od początku trwania kontraktu. Może także dotyczyć na przykład dwóch miesięcy w roku lub sześciu w trakcie trwania całej umowy. Warto zapoznać się ze szczegółami, bo może się bowiem okazać, że w trakcie 10 letniej umowy najemca zostanie zwolniony opłat za czynsz łącznie na cały rok.

Podobną formą zachęty są zwroty kosztów. W takim przypadku najemca z wynajmującym także umawiają się na okresowe zwolnienia z czynszów. Różnica w wysokości opłat nie jest potrącana z rachunku, a zwracana na konto najemcy po jej uprzednim wpłaceniu. Tu pojawiają się jednak kwestie dodatkowego opodatkowania, bowiem na tego rodzaju zachętę wystawiane są osobne faktury VAT.

Ekstra usprawnienia lub dzielenie kosztów

Kolejne zachęty wiążą się ściśle z infrastrukturą magazynu. Jeśli powierzchnia nie jest od razu dostosowana do potrzeb prowadzonego biznesu, najmujący może na przykład zaoferować partycypację kosztów adaptacji obiektu. Może wziąć na siebie część kosztów związanych na przykład z przebudową hali czy dobudową rampy. Nie rzadko również najmujący zgadza się wziąć na siebie całość kosztów związanych z remontem. Warto więc negocjować szczegóły.

W niektórych przypadkach można także liczyć na dodatkowe usprawnienia powierzchni. To może dotyczyć modernizacji instalacji czy wymiany liczników na nowe. Ponieważ z reguły nie są to niebotyczne kwoty, właściciele magazynów często decydują się wziąć na siebie całość kosztów takich prac.  

Wiele korzyści na raz

Kiedy wymaga tego sytuacja, właściciele powierzchni magazynowych decydują się również na stosowanie kilku zachęt jednocześnie. Jeśli więc dodać okresowe zwolnienie z opłat za czynsz i na przykład partycypację najmującego w kosztach adaptacji magazynu, to najemca może naprawdę sporo zaoszczędzić.

Z reguły bywa tak, że im dłuższy okres najmu magazynu, tym oferowane są atrakcyjniejsze zachęty. Przedsiębiorcy powinni pamiętać jednak, że od okazyjnych promocji i okazji ważniejsze są podstawowe zapisy umowy. To, czy bazowy czynsz nie jest zbyt wysoki. Czy magazyn nie jest zbyt duży. Czy okres obowiązywania umowy jest właściwy dla prowadzonej działalności. Jest więc co rozważać.

Zobacz więcej na: http://warehouses.pl/