Magazyn Policyjny

Dzisiaj o północy ulegnie zmianie organizacja ruchu drogowego w centrum Łańcuta, na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i Plac Sobieskiego. Zmianie ulegnie pierwszeństwo przejazdów. Policja apeluje o uwagę i ostrożność.

Na 17 maja br. (wtorek) planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja i Plac Sobieskiego w Łańcucie. Po wprowadzeniu planowanych zmian ulica 3-go Maja stanie się drogą z pierwszeństwem przejazdu, natomiast ulica Plac Sobieskiego stanie się drogą podporządkowaną.

Zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, na wlocie ulicy Plac Sobieskiego w skrzyżowanie postawione zostaną znaki pionowe B-20 „STOP” oraz wymalowana linia bezwzględnego zatrzymania (tj. znak poziomy P-12). Ponadto w celu zwiększenia przepustowości skrzyżowania i płynności ruchu na skrzyżowaniu, na wlocie ulicy Plac Sobieskiego wydzielone zostaną dwa pasy ruchu: pas lewoskrętu oraz pas do jazdy na wprost lub w prawo (dotychczas ulica Plac Sobieskiego była drogą jednopasową) oraz postawiony znak pionowy F-10 informujący o obowiązujących kierunkach jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów ruchu.

Ponadto na wylocie ulicy 3-go Maja, przed skrzyżowaniem z ulicą Piłsudskiego powstanie przejście dla pieszych, po wykonaniu stosownego oznakowania.

W związku z powyższymi zmianami jeszcze raz apelujemy o ostrożność oraz zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie.