Czy wiesz, że...

Odkąd technologia druku 3D cieszy się coraz większym zainteresowaniem, popularność zdobywają także skanery 3D. Powstało wiele firm, które oferuję usługę skanowania w technologii przestrzennej. Czym jest skanowanie przedmiotu w 3D? To nic innego, jak przenoszenie rzeczywistego, widzialnego przez nas przedmiotu do postaci graficznej, w której mogą zostać dokonane zmiany, w celu, np. ulepszenia prototypu. Postać graficzną można urzeczywistnić, poprzez np. wydrukowanie tego obiektu.

Skanowanie 3D – pożądane w wielu branżach

Skanowanie 3D ma bardzo szerokie zastosowanie. Przede wszystkim technologię tę wykorzystuje się podczas kontroli jakości. Obecnie, na naszym rynku panują ścisłe rygory dotyczące jakości wykonywanych produktów. Dzięki technologii skanowania 3D, bez najmniejszych kłopotów możemy sprawdzić, czy wymiary liniowe, a także kątowe są zgodne z wymaganiami. Ponadto, skanowanie w tej technologii zapewnia możliwość szybkiego zestawienia produktu z modelem CAD, co pozwala wykonać szybkie porównania. W przemyśle, w mechanice precyzyjnej, w branżach Automotive, wykorzystywanie skanowania 3D jest już zupełnie powszechne. Bardzo podobną sytuację obserwuje się w inżynierii odwrotnej – tu również technologia skanowania 3D znalazła swoje zastosowanie. Dzięki niej można skopiować obiekt, zrekonstruować np. uszkodzoną część i przenieść obiekt do grafiki 3D. Skanery 3D wykorzystywane są także w medycynie, w obuwnictwie, a także w archeologii i muzealnictwie. Wykonywanie protez, medycyna estetyczna, a także dentystyka to obszary, w których medycyna bardzo wiele czerpie z dokonań technologii trójwymiarowej. Dzięki możliwości skanowania stóp, można obecnie wykonać obuwie idealnie dopasowane do stopy konkretnej osoby. Jest to szczególnie ważne, kiedy mamy do czynienia z wadami lub zniekształceniami kończyn. W końcu, skanery 3D wykorzystuje się do wizualizacji oraz odwzorowywania obiektów muzealnych. Skanowanie jest bezinwazyjne, dzięki czemu jest absolutnie bezpieczne dla, niekiedy bardzo cennych, dzieł sztuki i zabytków.

Skanowanie 3d - ceny i czas realizacji

Zdarza się, że w prowadzonej przez nas działalności potrzebujemy niekiedy obrazu graficznego konkretnego przedmiotu. Jednak, zakup skanera byłby zbyt dużym wydatkiem, który, przy małym zapotrzebowaniu na skanowanie w 3D, wcale by się nie zwrócił. Wtedy, możemy skorzystać z usług skanowania oferowanej przez różne firmy. Wielu jednak zastanawia czas realizacji oraz cena takiej usługi. Większość firm nie podaje ujednoliconego cennika. Jest to oczywiste, ponieważ cena skanu, a także czas jego wykonania, są związane z wielkością obiektu rzeczywistego. Aby dokonać wyceny usługi, firmy najczęściej proszą o przesłanie zdjęcia, opisu lub wymiarów obiektu. Ponadto, w usłudze skanowania liczą się również takie wiadomości jak późniejsze przeznaczenie modelu w 3D, wymagana dokładność, a także zastosowanie. Bazując na tych wiadomościach, firma wykonująca usługę, jest w stanie dokonać wyceny.